Seznam připravovaných legislativních změn

Kapitola obsahuje stručný přehled připravovaných změn a úprav souvisejících s platnou legislativou, včetně jejich aktuálního stavu. Po dokončení a otestování jsou změny průběžně uvolňovány do distribuce formou automatických DBO aktualizací, ServicePacků nebo nových verzí.

Přehled odpovídá stavu ke dni 22.05.2022. Aktualizuje se jednou denně (kromě víkendů) po dobu aktualizace této nápovědy. Až se nápověda k této verzi ABRA Gen aktualizovat přestane, naleznete aktuální seznam připravovaných změn v ABRA Gen.

V budoucnu bude podobný přehled umístěn na Zákaznickém portále.

Připravované změny

Legislativní změny


# Oblast Název Termín Zdroj Verze / SP Automatické aktualizace
63012 Mzdy a personalistika (META) MZDY 2020, 2021 - Novela Zákoníku práce - výpočet nároku na dovolenou v hodinách Dokončeno (verze) 285/2020 Sb. verze 21.0.0 Ne
64735 Mzdy a personalistika Mzdy - Exekuční srážky - srážky z odstupného Dokončeno (verze) 191/2020 Sb. verze 21.4.0 Ne
67837 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - zvýšení sazby minimální mzdy a zvýšení zaručené mzdy od 1.1.2022 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
68831 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Změny v Ročním zúčtování daně v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy Dokončeno (verze)   verze 22.0.0 Ne
68847 Účetnictví a DPH [META]Intrastat 2022 - změny v Intrastatu od 1. 1. 2022 Dokončeno (verze)   verze 22.0.0 Ne
69130 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Přidání parametru do Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti Dokončeno (verze)   verze 22.0.0 Ne
68130 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Zvýšení daňového zvýhodnění na 2. a 3. dítě Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
70049 Evidence pošty Nový ceník České pošty od 1.2.2022 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69835 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - Čtvrtletní výkaz o práci (Práce 2-04) Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69354 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - aktualizace formuláře ČSSZ Oznámení nástupu do zaměstnání/skončení Dokončeno (verze, SP, DBO)   verze 22.1.3, SP pro 22.0.0, 22.1.0 Ano
70932 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - zvýšení živ. minima 1.4.2022 Dokončeno (verze)   verze 22.1.3 Ne
69166 Mzdy a personalistika Mzdy 2021,2022 - Nové tiskopisy k dani z příjmů ze závislé činnosti za období 2021 a pro období 2022 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69498 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - Maximální vyměřovací základ SP 1.1.2022 Dokončeno (verze, DBO) 356/2021 Sb. verze 22.1.0 Ano
69504 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - zvýšení strav. paušálu 1.1.2022 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69506 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - zvýšení vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem od 1.1.2022 Dokončeno (verze, DBO) 253/2021 Sb. verze 22.1.0 Ano
69525 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - zvýšení normativních nákladů na bydlení 1.1.2022 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69526 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - zvýšení prům. mzdy za rok 2021 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69638 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - zrušení limitu měsíč. daňového bonusu 1.1.2022 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69777 Evidence pošty Nový ceník ČP od 1.1.2022 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69831 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - formulář Ohlášení plnění povinného podílu OZP za 2021 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69852 Účetnictví a DPH Intrastat 2022 - subjekt bez DIČ nebo obdobného čísla - vyjádření kódem QV123 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
69948 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - Mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1.1.2022 Dokončeno (verze, DBO)   verze 22.1.0 Ano
68765 Mzdy a personalistika Mzdy 2021 - Příspěvek v době částečné práce "Kurzarbeit" Dokončeno (verze)   verze 22.0.0 Ne
69022 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - Nové redukční hranice pro úpravu DVZ Dokončeno (verze)   verze 22.0.0 Ne
68709 Účetnictví a DPH DPH 2021 (zveřejneno k 4.10.2021) - novela zákona o DPH "e-commerce" - změna vykazování OSS a IOSS v přiznání k DPH, nový vzor Přiznání k DPH a Souhrnného hlášení Dokončeno (verze, DBO)   verze 21.4.2 Ano
68141 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - Prodloužení otcovské dovolené od 1.1.2022 Dokončeno (verze)   verze 21.4.0 Ne
68142 Účetnictví a DPH DPH 2021 - exporty OSS/IOSS DPH přiznání - SK, CZ Dokončeno (verze)   verze 21.4.0 Ne
66264 Mzdy a personalistika META Mzdy 2021 - zákon na podporu zaměstnanosti "Kurzarbeit"       Ne
70735 Účetnictví a DPH [nepubl] Zrušení EET k 1.1.2023       Ne
68842 Mzdy a personalistika Jak zadávat do systému samoizolaci a jak ji promítnout do následné nem. dávky?       Ne
69528 Mzdy a personalistika Mzdy 2022 - paušál. náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí 1.1.2022       Ne
69939 Mzdy a personalistika Obnovení mimořádného příspěvku zaměstnanci při karanténě – izolačka       Ne