Změny ve verzích

V této sekci naleznete informace týkající se nových verzí systému ABRA Gen.

Popis novinek a dalších změn v jednotlivých verzích naleznete v podkapitolách "Změny ve verzi ...". Dále zde naleznete informaci k označování verzí a řad verzí.

Funkcionalita popsaná ve změnách ve verzi je aktuálně platná k dané verzi a to i v případě, že by nějaká jiná část helpu obsahovala popis jiný (taková část helpu nemusí být k danému datu zatím zcela aktuální). Do dalších částí helpu jsou jednotlivé změny zapracovávány postupně.