Ostatní aktualizace systému ABRA Gen (DBO aktualizace, ServicePack)

Jak bylo řečeno v úvodní kap. Aktualizace systému ABRA Gen (update a jiné aktualizace), systém ABRA Gen se neustále vyvíjí a měl by být průběžně aktualizován. Kromě provedení update na vyšší verzi systému, existují ještě další možnosti ve formě aplikace DBO aktualizací a ServicePacků, které znamenají rychlé doplnění systému o určitou konkrétní úpravu bez provedení update, tj. bez přechodu na vyšší verzi systémuABRA Gen.

Tato forma aktualizace systému je vhodná tehdy, pokud uživatel potřebuje nějakou, pro něj v daný okamžik nezbytně nutnou, úpravu (např. nově vydanou tisk., opravu chyby), ale z nějakého důvodu nemůže či nechce provést plnohodnotný update na vyšší verzi. Např. proto, že vyšší verze systému zatím není k dispozici (je v testovacím a certifikačním procesu a nebyla zatím zveřejněna), příp. se jedná o drobnou aktualizaci (např. upravený export pro státní správu), kvůli níž není nezbytně nutné provádět v daný okamžik plnohodnotný update, který může být časově náročnější.

Dále je uvedeno: