Update systému ABRA Gen (aktualizace instalace)

Jak bylo řečeno v úvodní kap. Aktualizace systému ABRA Gen (update a jiné aktualizace), systém ABRA Gen se neustále vyvíjí a měl by být průběžně aktualizován. Základní možností, jak provést aktualizaci systému, je update. Update znamená přechod na vyšší verzi systémuABRA Gen a měl by být průběžně prováděn.

V následujícím textu budou uvedeny orientační instalační postupy pro převedení systému ABRA Gen na vyšší verzi. Pokud si nejste jistí kroky, které postupy obsahují, doporučujeme raději svěřit proces update do rukou servisního oddělení firmy ABRA Software a.s. nebo některému z jejích partnerů.

Update od v. 10.02 probíhá tzv. inkrementálním způsobem.