Jak správně generovat uzávěrky DPH

V tomto návodu si ukážeme, jak v systému ABRA Gen správně generovat jednotlivé typy přiznání v agendě Uzávěrky DPH.

Všechny exporty (např. pro EPO - Portál MOJE daně) se generují pouze z agendy Uzávěrky DPH.

Tiskové reporty z agendy Přehled DPH se používají pouze ke kontrolám před generováním podání a ke generování reportů k záznamní povinnosti, které doklady do jednotlivých podání vstoupily.

Postupně projdeme vytvoření následujících typů přiznání:

Podrobné informace o uzávěrkách DPH v ABRA Gen naleznete v online nápovědě.

 1. Typ přiznání Vnitrostátní

  Od roku 2019 se pro tuzemské podání DPH přiznání a KH DPH používá v systému ABRA Gen aktuální definice přiznání Vzor 21 U. Při tvorbě nové uzávěrky DPH tedy zkontrolujte, že máte předvyplněnou tuto definici.

  Od verze 23.2 již systém ABRA Gen při vytváření nové uzávěrky DPH typu vnitrostátní sám nabízí pro zvolené období uzávěrky správnou definici DPH přiznání.

  Nastavení aktuální definice uzávěrky DPH.

  Pokud definici použijete poprvé, je potřeba na uložené uzávěrce v opravě vyplnit hlavičkové údaje. To provedete na podzáložkách záložky Další údaje.

  Vyplnění hlavičkových údajů.

  Pro tisk se používá tisková sestava Vzor 24 - přiznání k dani z přidané hodnoty.

  Pro Export se stále používá Vzor 21 – DPH přiznání vzor 21 (z uzávěrek DPH).

  Pokud potřebujete provést Tisk nebo Export nad DPH uzávěrkami za předchozí roky, je potřeba zobrazit Tiskové sestavy/Definovatelné exporty se zatržením položky "Bez ohledu", aby se nabídly již skryté záznamy starších verzí tiskových sestav/exportů.

 2. Typ přiznání One Stop Shop

  Pro přiznání OSS je nutné zvolit poslední platnou definici přiznání, což je v našem případě definice OSS2021 platná od roku 2021.

  Nastavení definice uzávěrky OSS2021.

 3. Typ přiznání VIES

  Pro přiznání VIES, tedy Souhrnné hlášení ESL, je nutné zvolit poslední platnou definici přiznání, což je v našem případě definice VIES 2020 platná od roku 2020.

 4. Typ přiznání Import One Stop Shop

  Pro přiznání IOSS je nutné zvolit poslední platnou definici přiznání, což je v našem případě definice IOSS2021 platná od roku 2021.