Zmeny vo verzii 15.02.

Vždy platí, že verzia vyššia (s vyšším číslom a dátumom generovania) obsahuje i zásahy vykonané vo všetkých verziách nižších so skorším dátumom generovania. Také sú potom až na výnimky uvedené len pri najnižšej verzii, aby sa v popisoch zmien nevyskytovali opakovane. Preto, i keď predchádzajúce nižšie verzie neboli generované pre vašu lokalizáciu, neboli zverejnené alebo ich z iného dôvodu nevlastníte, venujte ich popisu tiež pozornosť - môžu obsahovať zásahy, ktoré sa vás môžu týkať.