Zmeny vo verzii 15.05 (línia 02)

Úvodný rad línie 02. Verzie z nej neboli zverejnené, avšak môže obsahovať zásahy pre vás nové. Pokiaľ ste sa so zmenami tohto radu doposiaľ nezoznámili, potom tak učiňte.