Zmeny vo verzii 15.13 (línia 02)

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 15.13 oproti radu 15.05, čo je úvodný rad línie 02. Verzie z nej neboli zverejnené, avšak môže obsahovať zásahy pre vás nové. Pokiaľ ste sa so zmenami tohto radu doposiaľ nezoznámili, potom tak učiňte.