Zmeny vo verzii 16.01 (línia 01)

Popis zmien v tejto verzii nie je súčasťou on-line dokumentácie. Našli by ste ho v bývalom súbore readme.htm, ktorý bol dodávaný v rámci inštalácie spomenutej verzie.