Zmeny vo verzii 16.03 (línia 02)

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 16.03 oproti radu 15.13.