Zmeny vo verzii 16.05 (línia 03)

Úvodný rad línie 03. Verzie z nej neboli zverejnené, avšak môže obsahovať zásahy pre vás nové. Pokiaľ ste sa so zmenami tohto radu doposiaľ nezoznámili, potom tak učiňte.