Zmeny vo verzii 16.13 (línia 03)

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 16.13 oproti radu 16.05, čo je úvodný rad línie 03. Verzie z nej neboli zverejnené, avšak môže obsahovať zásahy pre vás nové. Pokiaľ ste sa so zmenami tohto radu doposiaľ nezoznámili, potom tak učiňte.

(*) - Ak je u čísla verzie uvedené písmeno C, znamená to, že verzia bola certifikovaná. V opačnom prípade certifikovaná nebola a nie je verejne dostupná.