Zmeny vo verzii 17.01 (línia 02)

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 17.01 oproti radu 16.11.

(*) - Ak je u čísla verzie uvedené písmeno C, znamená to, že verzia bola certifikovaná. V opačnom prípade certifikovaná nebola a nie je verejne dostupná.