Zmeny vo verzii 17.03 (línia 03)

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 17.03 oproti radu 16.13. Pokiaľ ste sa so zmenami predchádzajúceho radu doposiaľ nezoznámili, potom sa s nimi zoznámte.

(*) - Ak je u čísla verzie uvedené písmeno C, znamená to, že verzia bola certifikovaná. V opačnom prípade certifikovaná nebola a nie je verejne dostupná.