Zmeny vo verzii 17.05 (línia 04)

Úvodný rad línie 04. Verzie z nej neboli generované. Ide len o pomocnú kapitolu, kde sú pre prehľad znova súhrnne uvedené tie zmeny, ktoré boli vykonané do línie 04 do okamihu vzniku radov 17.11/17.13 (júl 2017) a ktoré boli paralelne vykonané do súčasne existujúcich verzií nižších línií (tzn. do verzií 16.13 či 17.03 (línia 03) alebo príp. tiež do verzií 16.11 či 17.01 (línia 02)), a tým pádom už boli popísané v rámci nižších verzií a už ste sa s nimi mohli stretnúť, ak ste tieto verzie používali.

Tieto zásahy si môžete súhrnne znova prehliadnuť tu, ale nájdete ich samozrejme popísané i pri verziách nižších línií, kam boli paralelne vykonané. Tzn. v kapitolách 16.13 či 17.03 (z línie 03) príp. tiež v kapitolách 16.11 či 17.01 (z línie 02). Informáciu o čísle verzie nižšej línie, kam bol zásah tiež vykonaný, nájdete v popise daného zásahu, viď nižšie.

Ostatné zásahy do línie 04, ktoré do okamihu vzniku radov 17.11/17.13 neboli súčasne prenesené do nižších línií a teda ste sa s nimi v rámci verzií 16.11/17.01/17.11/17.03 stretnúť nemohli, a ďalej tie, ktoré boli vykonané až po okamihu vzniku radov 17.11/17.13 , sú uvedené štandardne až v rámci popisu radu 17.13.