Zmeny vo verzii 17.11 (línia 03)

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 17.11 oproti radu 17.03. Pokiaľ ste sa so zmenami predchádzajúceho radu doposiaľ nezoznámili, potom sa s nimi zoznámte.

(*) - Ak je u čísla verzie uvedené písmeno C, znamená to, že verzia bola certifikovaná. V opačnom prípade certifikovaná nebola a nie je verejne dostupná.