Zmeny vo verzii 17.13 (línia 04)

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 17.13 oproti radu 17.05, čo je úvodný rad línie 04.

(*) - Ak je u čísla verzie uvedené písmeno C, znamená to, že verzia bola certifikovaná. V opačnom prípade certifikovaná nebola a nie je verejne dostupná.