Zmeny vo verzii 18.01 (línia 03)

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 18.01 oproti radu 17.11.

(*) - Ak je u čísla verzie uvedené písmeno C, znamená to, že verzia bola certifikovaná. V opačnom prípade certifikovaná nebola a nie je verejne dostupná.