Zmeny vo verzii 18.03 (línia 04)

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 16.03 oproti radu 17.13, čo je úvodný rad línie 04.

Keďže výnimočne žiadna z verzií predchádzajúceho radu 17.13 (progresívna distribúcia) nebola certifikovaná a zverejnená, teda na ňu nebolo možné updatovať a nemohli ste sa s jej zmenami zoznámiť a verzia 18.03 je prvou dostupnou progresívnou verziou tejto línie (línie 04), odporúčame sa ďalej v každom prípade sa zoznámiť s kapitolou Zmeny vo verzii 17.13.

(*) - Ak je u čísla verzie uvedené písmeno C, znamená to, že verzia bola certifikovaná. V opačnom prípade certifikovaná nebola a nie je verejne dostupná.