Vydané automatické DBO aktualizácie

Tu je uvedený zoznam zmien, ktoré boli zverejnené vo forme automatických aktualizácií. Teda pokiaľ chcete danú úpravu používať, ale zatiaľ nemáte k dispozícii verziu, ktorá ju obsahuje (verzia síce už bola zverejnená, viď zoznam verzií nižšie, ale zatiaľ ste na ňu neupdatovali, alebo ešte nebola zverejnená a bude v najbližšom možnom termíne) a súčasne máte verziu, pre ktorú je daná aktualizácia určená, môžete si ju do vašej inštalácie doinštalovať prostredníctvom automatických aktualizácií. Viď Ako aplikovať automatické aktualizácie.

Každá aktualizácia je určená vždy pre obmedzenú množinu konkrétnych verzií (napr. aktualizácie zverejnené pre verziu 17.03.02, sú použiteľné len pre verziu 17.03.02 a žiadnu inú, ani vyššiu ani nižšiu). Avšak nemusíte sa tým zaoberať, pokiaľ je pre vami používanú verziu nejaká aktualizácia k dispozícii, automaticky sa ponúkne príp. rovno nainštaluje podľa toho, ako máte nastavené vykonávanie automatických aktualizácií.

Pozor, pokiaľ sa vám aktualizácia, ktorá vás zaujíma, v zozname aktualizácií k inštalácii vo vašej verzii neponúka, môže to byť dané jedným z nasledujúcich dôvodov:
- daná úprava je vo verzii, ktorú používate, už natívne obsiahnutá (tzn. máte verziu, do ktorej bola daná zmena zapracovaná, či verziu vyššiu)
- alebo aktualizáciu už máte nainštalovanú (či už ste ju nainštalovali ručne alebo sa nainštalovala automaticky, ak to máte tak nastavené)
- alebo aktualizácia nebola pre vami používanú verziu zverejnená (v tom prípade je možným riešením vykonať plnohodnotný update na verziu, ktorá už danú zmenu natívne obsahuje)