Použitie nápovedy

V tejto kapitole sú podrobnejšie prebrané nasledujúce témy:

Nápoveda (help) k produktu bola do súčasnej podoby on-line nápovedy dostupnej na webe prevedená od verzie 16.03.01 línie 02. Vznikla zlúčením a úpravou obsahu predchádzajúcich súborov užívateľského helpu ABRAGx.chm, pôvodný QuickStart príručky ABRAGxQS.chm a súboru readme.htm. Spomenuté súbory boli z inštalácie ABRA Gen odstránené.