Ďalšie možnosti získania pomoci

Základné informácie o programe a operačnom systéme vyvoláte:

  • V menu Nápoveda vyberte položku O aplikácii ABRA Gen. Tu je k dispozícii aj odkaz na www stránky produktu, kde o. i. nájdete popisy jednotlivých dodávaných SW, kde si môžete stiahnuť či objednať update a pod.

Ako získať odbornú pomoc k programu:

Každý užívateľ má možnosť kontaktovať servisnú sieť výrobcu zaisťujúcu plnú servisnú podporu na území celej Slovenskej republiky. Príklad poskytovaných služieb:

  • Hot line - telefonická, e-mailová a faxová hot line
  • Zákaznícky portál
  • Inštalácia, implementácia, analýza dát
  • Vzdialená správa systému, online podpora (s využitím niektorého z nástrojov eService Agent, TeamViewer alebo AnyDesk)
  • Servisné zmluvy
  • Programovanie na zákazku
  • Školenie (hromadné školenia pre nových užívateľov aj ZDARMA - viď aktuálne obchodné podmienky dodávateľa)
  • a. i.

Podrobný popis a ďalšie aktuálne informácie o poskytovaných službách viď. www.abra.eu/sk .

Ak využijete online podporu (vzdialená správa), môžete tak výrazne ušetriť nielen financie za výjazd servisného technika, ale i čas (online servisný zásah je väčšinou možné realizovať rýchlejšie ako servisný výjazd). Viac viď www.abra.eu/sk. Viď tiež Support_readme.txt.

V prípade záujmu o ďalšie obchodné či servisné informácie môžete využiť call-centrum výrobcu, aktuálne tel. čísla nájdete na webových stránkach výrobcu.