Charakteristika systému ABRA Gen, produkty, podporované databázové servery

ERP (Enterprise Resource Planning) informačný systém ABRA Gen je jedným z produktov radu ABRA spoločnosti ABRA Software a.s. Je ideálnym riešením pre podporu riadenia firmy a evidencie podnikových procesov pokrývajúcich oblasti obchodu, ekonomických a účtovných agend a manažérske riadenie a plánovanie. Je vhodný pre veľké firmy, podnikateľov, neziskové organizácie i štátnu správu, ale môžu ich využiť i stredné a menšie firmy.

Ide o systém s trojvrstvovou architektúrou Client/Server, ktorá zaistí optimálne prevádzkové vlastnosti aj pri väčšom počte prihlásených užívateľov. Dáta sú spravované relačnou transakčnou SQL databázou.