Akcie po... (insert/update/delete záznamu) - automatické vyvolanie reportov/exportov a užívateľské funkcie

Tu nájdete popis, čo sú "Akcie po ...", aký je ich princíp a ako sa používajú: