Filtrovanie v číselníkoch

Väčšina číselníkov umožňuje filtrovať záznamy, ktoré užívateľ vidí. Filtrácia prebieha tak, že sa vykoná SQL dopyt do databázy a následne sa na základe získaných interných identifikátorov (ID) vyhovujúcich záznamov zobrazený číselník vizuálne zafiltruje. Podrobnejšie viď ďalej.

V niektorých miestach programu je filtrovanie k dispozícii i v iných agendách ako číselníkových a pracuje podobne. Viď napr. funkčné tlačidlo Vybraný filter v záložke Doklady agendy Uzávierky DPH.