Číselníky malé/veľké, výberové/nevýberové

Číselníky môžeme podľa spôsobu zobrazenia rozdeliť na malé a veľké a podľa spôsobu, odkiaľ a ako bol číselník vyvolaný, na výberové a nevýberové.