Číselníky so stromovou štruktúrou - stromové zobrazenie v číselníku

Platí len pre číselníky (malé/veľké, výberové/nevýberové), ktorých dáta môžu mať hierarchickú stromovú štruktúru.