Definovateľné stĺpce v zoznamoch

Vo väčšine needitovateľných zoznamov v dokladových agendách aj v číselníkoch (malých aj veľkých) je na zvýšenie užívateľského komfortu (väčšia prispôsobiteľnosť užívateľovi, zvýšenie prehľadnosti, lepšia dostupnosť informácií, ktoré konkrétny užívateľ potrebuje a. i.) možné:

  • užívateľsky definovať, ktoré stĺpce budú v zoznamoch zobrazované a ktoré nie, a aké má byť poradie a šírka stĺpcov
  • voliteľne zobrazovať aj užívateľsky definovateľné položky
  • voliteľne zobrazovať nové položky konštruované z všeobecného výrazu (napr. súčet hodnôt dvoch stĺpcov a pod.)

Táto možnosť je k dispozícii aj v zoznamoch zobrazovaných v iných záložkách (teda nielen na záložkách Zoznam).

Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému.

1) Užívateľ niektoré zobrazené stĺpce nikdy nepotrebuje vidieť. Nastaví si teda pri nich, že sa nebudú v zozname zobrazovať – zníži sa tým počet informácií na obrazovke a zvýši sa tak prehľadnosť.

2) Užívateľ si nadefinoval nové užívateľské položky a chce ich vidieť v základnom zozname. Nadefinuje si teda nové stĺpce na zobrazenie týchto definovateľných položiek a nastaví ich zobrazenie v gride.

3) Užívateľ si na základe informácií vyplývajúcich z viacerých položiek chce nechať zobraziť nejakú výslednú informáciu (napr. súčet dvoch numerických položiek alebo ich priemer). Nadefinuje si teda nový stĺpec, v ktorom uvedie výpočtový výraz na získanie výslednej hodnoty na zobrazenie. Nastaví si zobrazovanie tohto nového stĺpca.

Ďalej je uvedené: