Dialógové okno Kontakty podľa obmedzenia

Dialógové okno slúži na vyhľadanie e-mailovej adresy pre tvorený e-mail, pričom umožňuje hľadať v údajoch firmy, prevádzkarní i osôb.