Editácia záznamov v číselníkoch

Tu je uvedené, čo platí pre editačný režim, tzn. aké spôsoby editácie sú k dispozícii a príp. aké funkcie sú k dispozícii v režime editácie v číselníkoch. Podobne ako pri editácii v knihách aj v číselníkoch sa môžu vyskytnúť rôzne spôsoby editácie záznamov, ktoré budeme v rámci nášho výkladu nazývať: