Editácia záznamov v knihách

Tu je uvedené, čo platí pre editačný režim, tzn. aké spôsoby editácie sú k dispozícii a príp. aké funkcie sú k dispozícii v režime editácie v dokladových agendách (knihách). Podobne ako pri editácii v číselníkoch aj v knihách sa môžu vyskytnúť rôzne spôsoby editácie záznamov, ktoré budeme v rámci nášho výkladu nazývať: