Editačné zoznamy

V tejto kap. nájdete:

Editačné zoznamy sú jednou z možností rýchleho získavania dát. Umožňujú užívateľovi nadefinovať si, ktoré položky chce zadávať na vybrané záznamy a následne ich prostredníctvom daného zoznamu rýchlo zadať a na vybrané záznamy premietnuť. Ide v podstate o alternatívu hromadných opráv vybraných záznamov. K dispozícii sú v rámci funkcie Editačné zoznamy, ktorá sa vo vybraných agendách ponúka ako podfunkcia funkcie Oprava a to predovšetkým tam, kde sa najviac predpokladá potreba takéhoto obstarávania dát:

Či je táto možnosť k dispozícii aj v iných agendách, závisí od daného miesta programu.