Menu

V hornej časti hlavného okna aplikácie sa nachádza menu funkcií aktuálne otvorenej agendy.