Sprievodca

Ak je na pracovnej ploche hlavného okna aplikácie aktuálne otvorená agenda Ostatné, typicky s charakterom sprievodcu (wizard), nezobrazujú sa tu žiadne záložky, ale postupne jednotlivé okná sprievodcu (kroky sprievodcu) a zaberajú celú pracovnú plochu hlavného okna.

Jednotlivé okná sprievodcu môžu obsahovať aj množstvo ďalších základných ovládacích prvkov. Platia pre ne určité spoločné pravidlá a zásady popísané v kapitolách Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov, v ktorých sú uvedené aj prípady agend, riešených formou sprievodcu.