Pozícia a veľkosť okna

Umiestnenie hlavného okna aplikácie na ploche a jeho veľkosť je možné ťahaním myšou ľubovoľne meniť. Okno si svoju polohu a rozmer pamätá, takže po jeho ďalšom vyvolaní sa na ploche objaví v rovnakej pozícii a veľkosti. Okno je možné posúvať uchopením myšou za horný titulkový pás a jeho ťahaním do požadovanej polohy. Meniť rozmery okna je možné uchopením ľubovoľnej okrajovej hrany alebo rohu okna myšou a ťahaním na požadovanú veľkosť.

Pri ťahaní sa zobrazuje buď len čiarový obrys okna alebo sa vykresľuje aj obsah okna. To závisí od nastavenia v systéme Windows, ktoré ovplyvňuje všetky spustené aplikácie.

Defaultná veľkosť hlavného okna aplikácie je 800x600. Ak je voľná plocha menšia ako táto veľkosť alebo ako uložené veľkosti, upravia sa rozmery hlavného okna aplikácie tak, aby kopírovali voľnú plochu. Hlavné okno aplikácie je v tomto prípade navyše maximalizované.

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, cez hlavné okno aplikácie je možné otvoriť nejaké dialógové modálne oknoVo Windows sa takto nazýva okno, ktoré keď je vyvolané, na obrazovke "zatieni" všetky ostatné okná a nie je možné ho odsunúť do pozadia bez toho, aby sa s ním užívateľ priamo "vysporiadal" (tzn. stlačil OK, zrušiť, atď.). Typicky sa vyskytuje v prípadoch hlásení o chybách systému, interaktívnych dialógoch a pod. Opakom je nemodálne okno.. Pri modálnych oknách sa zmena polohy nepamätá. Zmena veľkosti, ak je povolená, sa väčšinou pamätá, záleží na tom, o ktorý typ modálneho okna ide.