Importy (čerpanie) dokladov v rámci ABRA Gen všeobecne

Keď hovoríme o importoch v súvislosti s ABRA Gen, môžeme mať všeobecne na mysli:

Práve poslednými menovanými sa budeme zaoberať v tejto kapitole. V ďalšom texte nájdete: