Klávesnica a myš

V tejto kapitole len pre úplnosť spomenieme názvy niektorých klávesov s ich typickým rozložením na klávesnici ako aj pojmy používané pri bežnej práci s myšou. Táto kapitola je určená výhradne úplným začiatočníkom, užívateľ zbehlý v práci s PC sa ňou nemusí vôbec zaoberať.

Tu nájdete:

Ďalej viď kap. Klávesové skratky, kde nájdete prehľad najčastejších klávesových skratiek a akcií s nimi spojených v ABRA Gen aj vo Windows systémoch vo všeobecnosti a kap. Štandardizované funkcie ABRA Gen, kde nájdete prehľad ďalších klávesových skratiek používaných pre typizované operácie v ABRA Gen (so zhodným alebo podobným významom takmer vo všetkých agendách ABRA Gen).

Klávesové skratky umožňujú užívateľovi pohodlné ovládanie z klávesnice mnohokrát oveľa rýchlejšie ako ovládanie myšou. Použitie myši nie je totiž vždy najvýhodnejšie. V rýchlosti nemá klávesnica zatiaľ konkurenciu. Takmer všetky operácie a príkazy, ktoré je možné urobiť pomocou myši, sa dajú vďaka kombináciám klávesov uskutočniť rýchlejšie použitím klávesnice. Klávesové skratky umožnia zrealizovať požadovanú úlohu oveľa rýchlejšie ako niekoľkonásobné kliknutie myšou. Práca s programom bude rýchlejšia, pretože nebudete strácať čas premiestňovaním ruky medzi klávesnicou a myšou.