Kolízie pri ukladaní do databázy (transakcie, zamykanie, object version)

V niektorých situáciách môže dochádzať k tzv. kolíziám pri ukladaní dát. Ku kolíziám môže dôjsť z mnohých dôvodov. Napr. keď dvaja užívatelia súčasne vykonajú rovnakú činnosť, napr. sa pokúsia opraviť ten istý záznam, alebo, keď sa užívateľ pokúsi opraviť záznam v neobčerstvenom číselníku alebo neobčerstvenej dokladovej agende, pričom príslušný záznam bol medzitým opravený napr. z agendy otvorenej v inom okne aplikácie alebo iným užívateľom v sieti a pod. Rôzne typy kolízií sa riešia rôzne. Pokúsime sa tu objasniť, ako ku kolíziám dochádza a akým spôsobom ich systém stráži.