MAPI/MailTo/SMTP

V systéme ABRA Gen sa na rôznych miestach používa odosielanie e-mailov. Rieši sa viacero spôsobov, podľa potrieb daného miesta programu. Napr. pomocou: