Masky

Maskou sa v systéme ABRA Gen obvykle rozumie užívateľsky definovateľný reťazec, ktorý po aplikovaní na vstupnú hodnotu určuje jej výstupnú podobu. Vstupnou hodnotou môže byť číslo, variabilný či špecifický symbol, zoznam súborov či hodnôt číselníka a pod.

Ďalej nájdete: