Možnosti otvorenia agendy a prepínania medzi agendami

Agendu môžete otvoriť niekoľkými spôsobmi, môžete mať otvorených aj niekoľko agend naraz a prepínať sa medzi nimi. V nasledujúcom texte nájdete: