Možnosti spúšťania funkcií

Funkcie systému ABRA Gen sa dajú spúšťať niekoľkými spôsobmi, pričom vo väčšine prípadov je k dispozícii viac spôsobov naraz a užívateľ si môže vybrať ten, ktorý mu v danom momente najviac vyhovuje. Navyše pre každý spôsob existuje väčšinou viac možností ovládania (napr. ak chcete funkciu spustiť z menu, môžete ju spustiť myšou alebo klávesnicou alebo kombináciou oboch - tieto možnosti vyplývajú z toho, akým spôsobom je možné daný prvok ovládať a sú popísané vždy spolu s príslušným prvkom):

Použitie klávesovej skratky je najrýchlejší spôsob, ako danú funkciu spustiť, najmä v prípade, že uprednostňujete ovládanie z klávesnice alebo ste v okamihu zadávania dát z klávesnice.

Platí, že všetky funkcie dostupné v danom okamihu v menu funkcií nemusia nutne mať klávesovú skratku, nemusia mať ikonu v paneli nástrojov ani nemusia mať adekvátne funkčné tlačidlo v paneli tlačidiel.

Ak funkcia v danej chvíli nie je z daného miesta programu prístupná, tak v danom mieste buď nie je vôbec zobrazená (používa sa napr. pri funkčných tlačidlách) alebo je tzv. "vypnutá", tzn. v stave "disable", tzn. graficky svetlo šedo presvietená (ikona na paneli nástrojov, voľba v menu vrátane klávesovej skratky, ale aj funkčné tlačidlo). Objasníme na príklade:

Majme otvorenú číselníkovú agendu Spôsobov dopravy, ale zatiaľ nemáme žiadny spôsob nadefinovaný. Funkcia Oprava F4 teda v danom momente nie je zmysluplná a ako položka v menu, tak aj ikona v paneli nástrojov a funkčné tlačidlo sú v stave "vypnuté", nie sú teda k dispozícii na spustenie:

alebo