Nastavenie tlače/exportu po uložení záznamu

Funkcia Nastavenie tlače po uložení slúži na nastavenie, čo sa má vykonať po uložení záznamu v danej agende, tzn. či sa nemá vykonať nič alebo sa má záznam vytlačiť alebo vyexportovať a akým spôsobom. Ide teda o možnosť, ako vyvolať automatickú tlač/export záznamu, tu v závislosti od jeho editácie a uloženia.

Ďalšia možnosť automatického vyvolania tlačí/exportov (a to aj viacerých naraz a nielen po editácii) je pomocou externého súboru Action.cfg. Viď Akcie po ...(insert/update/delete záznamu) - automatické volanie reportov/exportov.