Časti okna agend

V tejto kapitole nájdete všeobecný popis okna na spúšťanie agend: