Typy zložiek v okne agend všeobecne - popis, ovládanie, modifikácia

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, oko na spúšťanie agend má niekoľko častí. V ľavej časti je strom zložiek, do ktorého je možné umiestňovať zložky rôzneho typu, viď funkcia Nová v lokálnom menu stromu zložiek, a okno na spúšťanie agend tak modifikovať. Od typu zložky závisí aj vzhľad a obsah, ktorý sa k aktuálnej zložke zobrazuje v pravej časti okna na spúšťanie agend.

Tu si popíšeme jednotlivé typy zložiek, ich vlastnosti, ovládanie a spôsoby modifikácie: