Strom zložiek v okne agend - popis, defaultne dodávané zložky stromu, ovládanie, modifikácie

Ako bolo povedané v úvodnej kapitole, oko na spúšťanie agend má niekoľko častí. V ľavej časti okna sa nachádza tzv. strom zložiek, do ktorého je možné umiestňovať zložky rôzneho typu, a okno na spúšťanie agend tak modifikovať (zobrazovanie stromu zložiek je možné potlačiť, viď ďalej).

V ďalšom texte nájdete: