Hromadné opravy, okno zadania hromadných opráv

V tejto kap. nájdete: