Ovládanie metódou drag-and-drop

V niektorých miestach systému je možné na ovládanie použiť rýchlu metódu drag-and-drop. Je pomocou nej možné záznamy pridávať alebo presúvať a to uchopením objektu (súboru, záznamu v časovom pláne, ...) a pretiahnutím myšou na cieľovú pozíciu (tzn. pridržaním ľavého tlačidla myši pri súčasnom ťahaní) a jeho následným "pustením" na cieľovú pozíciu (uvoľnením ľavého tlačidla myši).

Ovládanie drag & drop nefunguje na Windows 10 Home edition kvôli ich vnútornému obmedzeniu. Nefunkčnosť teda nie je chybou systému ABRA Gen.

Pridanie nového záznamu resp. pridanie (aktualizácia) jeho obsahu:

Je teda možné súbory ťahaním premiestniť (napr. z plochy, z IE, ...) a "pustiť" ich na určitých miestach, napr.:


Presunutie existujúceho záznamu: