Platby dokladov

Pretože platby dokladov sa vo všetkých agendách zadávajú podobne, popíšeme spoločné pravidlá týkajúce sa platieb dokladov tu. V popise jednotlivých agend sa potom budeme na tieto kapitoly odvolávať: