Pomenované masky

Pomenovanou maskou rozumieme pod definovateľným menom uloženú zobrazovaciu masku pre číselnú hodnotu, ktorú je možné aplikovať v tlačových zostavách, B2B exportoch a definovateľných exportoch na položky typu výraz alebo text z databázy. Pomenované masky je možné užívateľsky modifikovať i vytvárať, a tým z jedného miesta meniť zobrazovanie číselných hodnôt, na ktoré bola pomenovaná maska aplikovaná, v celom systéme, bez toho, aby bolo nutné meniť masky jednotlivo. Funkcia je však zabezpečená právom Modifikovať pomenované masky na formátovanie des. čísel. Na editáciu masiek slúži dialógové okno Pomenované zobrazovacie masky vyvolateľné z týchto miest v programe:

Okno je možné zobraziť v hornom menu patričných agend voľbou Funkcia > Pomenované masky:

Príklad dialógového okna na editáciu pomenovaných masiek. ABRA vzhľad.

Vo východiskovom nastavení je definovaných niekoľko pomenovaných masiek vhodných pre rôzne agendy. Zoznam obsahuje nasledujúce položky:

Názov Popis
Názov Názov pomenovanej masky. Názvy dodávaných masiek nie je možné meniť.
Maska Definícia pomenovanej masky. Definíciu masky je možné zadať dvoma spôsobmi. Buď ručne alebo pomocou tlačidla Editovať masku. V definícii je možné použiť znaky, ktoré sú uvedené v popise masiek pre číselnú hodnotu.
Popis Upresňujúci popis Pomenovanej masky.
Základné Voľba, či je pomenovaná maska maskou Základnou. Základná maska sa použije vtedy, ak v tlačovej zostave alebo exporte nie je na položke typu výraz alebo text z databázy žiadna maska vybraná ani nastavená.

Každá zmena pomenovanej masky sa ihneď aplikuje.

Lišta navigátora

V dolnej časti dialógového okna je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tomto okne

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po zozname príloh a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Pridať - Na pridanie nového riadka masky na koniec zoznamu.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka. Mazať je však možné len masky, ktoré boli pridané užívateľsky. Inak nie je funkcia dostupná.
  • Editovať masku - Vyvolá dialógové okno na editáciu masky.